Yazım Kuralları

Yazılar en az 600 kelimeden oluşmalıdır.

Yazının başlığı 30 ile 60 karakter arasında olmalıdır. Başlıkta konu ile ilgili anahtar kelimeler mutlaka kullanılmalıdır. Başlığın özgün olmasına dikkat edilmelidir.

Yazının başlangıç bölümünde en az 60 sözcükten oluşan bir özet verilmelidir.

Konu ile ilgili görseller kullanılmalıdır. Kullanılan görsellere ait kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.

Yazıda akışa göre alt başlıklara yer verilebilir.

Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uyulmalıdır.

Yazıların başka kaynaklardan olduğu gibi alınması kabul edilemez. Bir kaynaktan edinilen bilgiler yazarın yorumuyla yansıtılmalıdır ve mutlaka kaynakça bölümünde kaynak belirtilmelidir. Yazılan tüm yazılar için benzerlik raporu alındığı unutulmamalıdır. Daha fazla ayrıntı için Yazarlık Şartları‘nı okuyunuz. 

Kaynakçada kaynağı belirtilmek şartıyla çeviri yazılarına yer verilebilir. Çeviri yazılarının en altına kaynağın tam adresi eklenmelidir.