Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar

İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir.

Samuel Smiles

Ne yaparız?

North Motion olarak öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim yöneticileri için kolay ulaşılabilir içerikler üretmek, bilimsel çalışmaları referans alarak doğru bilgiyi anlaşılır biçimde sunmak, eğitsel içerik geliştirme konusunda katkı sağlamak amacıyla hizmetler sunuyoruz.

Ayrıca, öğretmenlerin ve diğer eğiticilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak teknoloji tabanlı eğitimler veriyoruz.

  • Web İçeriği
  • YouTube
  • Akademi
  • Oyun
  • Uygulama
siteLogo